miércoles, 4 de marzo de 2009

competències bàsiques

Les competències bàsiques que treballam a travès del MSN són les següents:
- Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
- Competència artística i cultural.
- Tractament de la informació i competència digital.
- Competència d'aprendre a aprendre.
- Competència d'autonomia i iniciativa personal.
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
- Competència social i ciutadana.

Les competències bàsiques que treballam a travès del karaoke són les següents:
- Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
- Competència artística i cultural.
- Tractament de la informació i competència digital.
- Competència d'aprendre a aprendre.
- Competència d'autonomia i iniciativa personal.

Les competències bàsiques que treballam a travès del taller de caparrots i mascotes són les següents:
- Competència artística i cultural.
- Competència d'aprendre a aprendre.
- Competència d'autonomia i iniciativa personal.
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

No hay comentarios:

Publicar un comentario